Category Archives: Cờ úp

Đôi điều cơ bản về cờ úp dân gian

Posted on by
Chơi cờ là một trong bốn thú vui tao nhã của người xưa còn tồn tại và phổ biến cho đến ngày hôm nay. Đến nay, chơi cờ trở thành một truyền thống dân gian không thể thiếu, nó mang đậm bản sắc văn hóa người Việt. Cờ gồm nhiều thể loại khác nhau: cờ Tướng, cờ Vua, cờ Vây Continue Reading...

Cờ úp dân gian

Posted on by
Các trò chơi hiện nay ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu và sự đòi hỏi không ngừng ở người chơi. Dù thời cuộc có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, các trò chơi dân gian vẫn giữ cho mình một phong độ nhất định. Trong đó, cờ úp dân gian là một trò chơi như thế.  Continue Reading...

Switch to our mobile site