Đôi điều cơ bản về cờ úp dân gian

Chơi cờ là một trong bốn thú vui tao nhã của người xưa còn tồn tại và phổ biến cho đến ngày hôm nay. Đến nay, chơi cờ trở thành một truyền thống dân gian không thể thiếu, nó mang đậm bản sắc văn hóa người Việt. Cờ gồm nhiều thể loại khác nhau: cờ Tướng, cờ Vua, cờ Vây và cờ Up- một loại cờ ” biến thể” từ cờ Tướng. Đến với bộ môn này, người chơi tha hồ giải trí và chứng tỏ khả năng tư duy của mình.

Cờ Úp là thể loại cờ biến thể từ cờ Tướng, chơi như cờ Tướng, nhưng các quân cờ đều Úp xuống trừ quân Tướng, sau khi lật lên trúng quân nào thì mới đi như cờ Tướng.

Triệu Nhữ Quyền một danh thủ cờ úp người Hoa có nói rằng: “Trong cờ Úp có 3 phần vận khí, 7 phần công lực” đó chính là điểm cơ bản của bộ môn này 

Cờ Tướng vô cùng coi trọng nghiên cứu khai cục, khai cục không tốt toàn cục sẽ bị động. Cao thủ đối trận, nếu khai cục không tốt thì rất khó nghịch chuyển tình thế, cho nên cao thủ rất coi trọng khai cục. Nhưng khai cục, cờ Úp không giống cờ Tướng chính thống, rất nhiều người mới học chơi cờ Úp đều không thể thoát khỏi tư duy của khai cục cờ tướng. Với cờ Úp, ưu thế sẽ thuộc về người đi tiên. Muốn gia tăng ưu thế khi cầm tiên đầu tiên đi Tốt giả, tiếp theo Sỹ giả, Tượng giả, Mã giả, Xe giả, Pháo giả thận trọng khi xuất, đặc biệt là Xe giả, nếu có thể bất động thì cứ bất động. Như vậy khi đánh đến trung tàn cục, đối phương có thể đã mất hết Xe thật, Xe giả.

Khi cầm tiên, nước đầu tiên tiến Tốt 5 giả, quân cờ mở ra có thể rơi vào 6 trường hợp sau:

1. Xe: Lập tức uy hiếp Tốt 5 giả của đối phương. Đại đa số các trường hợp, đối phương sẽ mất Tốt 5 giả. Nếu Tốt 5 giả ấy là Xe, Pháo, Mã thì khai cục bên tiên thu hoạch lớn. Tiếp theo lại uy hiếp quân giả ở hai lộ 3 và 7, lúc này làm cho đối phương vô cùng rối loạn. Đương nhiên cũng sẽ rất nguy hiểm cho trường hợp này nếu đối phương tiến Tượng giả, hoặc Sỹ giả mà mở ra được Pháo. Lúc này, quân Xe của bên tiên đúng là gặp thảm họa.

2. Pháo: Ra Pháo chiếu tướng, đối phương phải lên Sỹ giả hoặc Tượng giả bảo vệ thành trì. Nếu đối phương mở ra Xe, trên thực tế rất nhiều khi mở ra Xe. Nếu đối phương mở ra không phải là Xe, vậy sẽ đi tiếp Pháo 5 uy hiếp Xe giả  ở lộ 9. Thông thường, đối phương phải tiến Tượng giả, Mã giả để cản Pháo, đối khi quân mở ra lại là Xe. Nếu không phải là Xe thì người chơi lại tiếp tục pháo 1 bình 9, uy hiếp Xe giả lộ 1. Đối phương lại phải tiến Tượng giả, hoặc Mã giả. Có thể, may mắn sẽ kiếm được con Xe thật, bất lợi ở chỗ nếu không chém được Xe thì sẽ giúp đối phương mở được nhiều quân.

3. Tượng: Sẽ uy hiếp Tốt giả lộ 3 và 7 của đối phương. 

4. Mã: Khống chế đường tiến của Tốt giả lộ 3 và 7. Nhưng, sẽ rất bất hạnh nếu đối phương đi Tốt giả 5 tiến 1 mà mở ra được Xe, khi ấy thì bạn vô cùng may mắn, nước thứ 2 bạn tiến Tượng giả, hoặc Sỹ giả mà mở ra được Pháo. Khi ấy, bạn lại kiếm ngược chú Xe bên kia. Khai cục đã mở ra Mã hậu Pháo.

5. Sỹ: Nước đầu tiên mở ra Sỹ, không uy hiếp gì được đối phương, đối phương cũng có thể đánh trả bằng nước Tốt giả 5 tiến 1.

6. Tốt: Không uy hiếp gì đối phương, nhưng cũng khống chế không cho đối phương đi Tốt giả 5 tiến 1.

Trên đây chính là những điều cơ bản về bộ môn cờ Úp mà bạn không thể bỏ qua. Hãy thử sức một lần với cờ Úp để xem cách đánh của nó.

 

Written by

Avatar of mod

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site