Hướng dẫn đăng ký tài khoản và đăng nhập vào gamedangian.com

Để đăng nhập vào chơi trên gamedangian.com thì các bạn cần có 1 trong 3 tài khoản sau đây:

  • Tài khoản (nick) Yahoo
  • Tài khoản Gmail
  • Tài khoản Facebook

Các bạn sử dụng tài khoản nào để đăng nhập thì click vào biểu tượng tương ứng nhé:

Click vào biểu tượng khi Popup

Hoặc click vào biểu tượng đăng nhập ở góc trái trên màn hình

 

Các bạn sẽ phải click vào Agree để đồng ý đăng nhập bằng tải khoản của Yahoo, Gmail, Facebook khi đăng nhập vào chơi dân gian trên gamedangian.com

Nếu các bạn chưa có cả 3 tài khoản trên thì vào một trong các đường link sau đây để tạo tài khoản nhé:

Đối với các bạn thích chat trên Yahoo và thích có một hòm mail riêng thì đăng ký tài khoản Yahoo tại đây: Đăng ký tài khoản Yahoo

Đối với các bạn thích có hòm mail của Google và tài khoản của mạng xã hội Google Plus thì đăng ký tài khoản Google tại đây: Đăng ký tài khoản Google

Đối với các bạn thích có tài khoản của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook thì đăng ký tài khoản Facebook tại đây: Đăng ký tài khoản Facebook

Sau khi có 1 trong các tài khoản trên thì bạn vui lòng quay lại Gamedangian.com để đăng nhập như hướng dẫn ở đầu trang nhé

Switch to our mobile site