Thành ngữ trong bộ môn cờ Tướng dân gian

Cờ Tướng là trò chơi được ưa chuộng và phổ biến trên toàn thế giới hiện nay. Với tính năng giải trí cao và hấp dẫn, cờ Tướng mang lại cho người chơi những phút giây thư giãn bổ ích và tuyệt vời nhất.  Ở trò chơi này, con người cũng dành cho những tình cảm hết sức đặc biệt. Thành ngữ cờ Tướng ra đời từ những kinh nghiệm chơi cờ và niềm đam mê văn chương.

1. Xe mười, Pháo bảy, Mã ba

2. Cờ tàn, Pháo hoàn

3. Tốt nhập cung, Tướng khốn cùng

4. Nhất Tốt độ hà, bán Xa chi lực

5. Khuyết Sĩ kị song Xa, khuyết Tượng kị song Pháo

6. Cụt Xe hơn què Tượng

7.Nhất Mã hoán lưỡng Tượng, kỳ thế tất anh hùng

8. Một Sĩ chòi góc cóc sợ Mã công

9. Pháo đầu, xuất Tướng, Xe đâm thọc

10. Cờ bí dí Tốt

11. Mã nhật, Tượng điền, Xa liên, Pháo cách

12. Tam tử đồng qui (Tam tử qui biên)

13. Nhất Xa sát vạn tử

14. Nhất Xa thập tử hàn

15. Xe mười, Pháo bảy, Mã ba

16. Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công

17. Pháo đầu, Mã đội, xe lên hà.

18. Pháo giáp Mã

19. Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy..

20. Hạ thủ bất hoàn.

21. Mất xe không bằng què Tượng

22. Nhất chiếu nhất cách

23. Tam tử đồng qui

24. Được thế bỏ Xe cũng tốt, mất tiên khí tử toi công.

………..

Written by

Avatar of mod

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site