Thành ngữ trong cờ Tướng

Cùng với cờ Vua, cờ Vay, cờ Tướng cũng là một trong những trò chơi trí tuệ được yêu thích hiện nay. Với cờ Tướng người chơi đã tìm thấy cho mình một không gian giải trí bổ ích và tuyệt vời. Đến với bộ môn này, người chơi phải chuẩn bị cho mình kiến thức và những kỹ năng nhất định. Đến nay, cờ Tướng đã lôi kéo nhiều người chơi đến với nó không chỉ để đánh cờ, nghiên cứu cờ mà còn sáng tác về cờ.

Cờ Tướng là trò chơi trí tuệ, chinh phục trái tim của người chơi. Đến nay, có nhiều người trở thành một kỳ thủ xuất sắc khi tham gia trò chơi này. Ngoài ra, còn có nhiều tham gia sáng tác trong lĩnh vực này. Theo thời gian, các vần thơ, thành ngữ, câu đối về cờ Tướng …đã ra đời góp phần tôn vinh cho bộ môn bổ ích này.

Thành ngữ về cờ Tướng như sau:

1. Xe mười, Pháo bảy, Mã ba

2. Cờ tàn, Pháo hoàn

3. Tốt nhập cung, Tướng khốn cùng

4. Nhất Tốt độ hà, bán Xa chi lực

5. Khuyết Sĩ kị song Xa, khuyết Tượng kị song Pháo

6. Cụt Xe hơn què Tượng

7.Nhất Mã hoán lưỡng Tượng, kỳ thế tất anh hùng

8. Một Sĩ chòi góc cóc sợ Mã công

9. Pháo đầu, xuất Tướng, Xe đâm thọc

10. Cờ bí dí Tốt

11. Mã nhật, Tượng điền, Xa liên, Pháo cách

12. Tam tử đồng qui (Tam tử qui biên)

13. Nhất Xa sát vạn tử

14. Nhất Xa thập tử hàn

15. Xe mười, Pháo bảy, Mã ba

16. Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công

17. Pháo đầu, Mã đội, xe lên hà.

18. Pháo giáp Mã

19. Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy..

20. Hạ thủ bất hoàn.

21. Mất xe không bằng què Tượng

22. Nhất chiếu nhất cách

23. Tam tử đồng qui

24. Được thế bỏ Xe cũng tốt, mất tiên khí tử toi công.

…..

Trên đây chính là những thành ngữ trong bộ môn cờ Tướng. Bạn yêu thích trò chơi này, hãy sưu tập cho mình những kiến thức xung quanh về cờ đi nhé.

 

Written by

Avatar of mod

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site