Thơ văn cờ Tướng

Thơ văn là bài ca muôn thưở ra đời từ những thang bậc cảm xúc của con người. Thơ văn đa dạng và phong phú với nhiều chủ đề khác nhau từ đơn giản đến phức tạp của cuộc sống. Trong đó, cờ Tướng được dành được sự quan tâm đặc biệt của người chơi, không chỉ xem cờ Tướng là môn giải trí mà còn sáng tác tặng chúng những vần thơ thật đẹp.

1. Lấy cờ họp bạn

Có bạn từ xa tới

Cũng thuộc loại cao cờ.

Cũng đam mê chung giới

Suốt sáng, chiều chơi cờ. 

Lễ tiếp xong ngồi vào

Đừng hỏi trẻ hay già.

Là thầy cũng là bạn

Thua, thắng có màng chi. 

Bàn cờ băm hai quân

Mỗi bên được mười sáu.

Hán, Sở phân biên giới

Đen, Trắng cũng rõ ràng. 

Tiền tiêu Binh, Tốt giữ

Pháo nã vào địch thành

Xe, Mã ngang dọc đấu

Sĩ Tượng bảo vệ thành. 

Tướng, Soái ở cung giữa

Nào hay ngoài binh lửa.

Người thắng chớ kiêu mãn

Kẻ thua cũng đừng buồn. 

Chơi cờ để dưỡng tính

Bạc tiền đâu đặt trên.

Bạn về cùng ra tiễn

Ngày nào anh lại lên?

2. Cùng chơi cờ Tướng

Mấy điều cần nhớ cho sâu

Nước cờ cao thấp khởi đầu thấy ngay

Ra quân phải thoáng mới hay

Đừng nên xối xả thẳng tay tiến bừa

Nước đi chớ phí, chớ thừa

Trước sau một nước thắng, thua là thường

Dù cho lực lượng tương đương

Nếu không tính kỹ dễ thường bó tay.

Đánh cờ đâu chuyện rủi may

Trí cao lực thấp, dở hay biết liền

Cho nên thủ pháp đầu tiên

Chiến thuật hợp lý xuống lên vững vàng

Nhìn tinh từng nước đối phương

Bao nhiêu cạm bẫy phải lường hiểm nguy.

Biết ta biết địch mà suy

Tấn công đâu có chỉ vì ăn quân

Đừng cho dụng thế hợp quần

Đồng biên tam tử là gần như thua

Pháo đầu cần phải ngăn ngừa

Gặp tay kỳ cựu dễ đưa vào tròng

Pháo nách mắc phải long đong

Rút lên rút xuống như còng khóa tay

Pháo trống cũng dễ lung lay

Tướng không xuất ngoại thua ngay tức thì

Pháo lăn mắc phải khốn nguy

Ngang tầm bộc phá thành trì tan hoang.

Cờ tàn mà thật đàng hoàng

Một Mã thả sức hiên ngang tung hoành

Thế trận Mã Tốt đã dành

Biết dùng binh pháp ắt thành như mong

Khuyết Sĩ liệu trước đề phòng

Song Xa tối kỵ đừng hòng Tướng an

Tốt biên quý lúc có tàn

Qua hà đáng giá nghìn vàng đó sao.

Cờ tàn mới rõ thấp cao

Biết hòa biết thắng nhìn vào thấy ngay

Thấp cờ sao biết điều này

Chỉ là giải trí giải khuây đỡ buồn.

Nếu cầu tiến bộ luôn luôn

Phải mua tạp chí phải ôn, phải nghiền.

Thấp cao cũng vẫn Cờ Tiên.

Thể thao Trí tuệ luyện rèn thêm vui!

3. Bài ca thích cờ

Thích gì? Ta thích cờ thôi

Gió mây biến hóa ai ôi lạ lùng

Còn thua rồng rắn khi cùng

Mà xem lúc thắng hổ hùng dương oai

Ngựa xe rong ruổi đường dài

Sang sông một tốt hãm ngoài trùng vi

Bắc nam hình thế riêng chia

Tới lui động tĩnh tính suy đủ đường

Xuân đêm khua tỉnh giấc vàng

Quân cờ đập mạnh hương đàn thoảng bay

Vườn riêng xum họp bạn bầy

Chây Hoàng lầu Trúc rượu say nửa vời

Ngày dài lưu khách ngồi chơi

Am cao đảm tiếng quân rơi trước bàn

Tiểu đồng lấp ló bên lan

Cô hầu quanh viện quét tàn lá rơi

Giang sơn vật lộn tay đôi

Công danh quên bẵng chuyện đời hơn thua

Ngày vui thời khắc êm đưa

Trăng tà hương lạnh trúc ngơ ngẩn cành

Thần tiên nhàn nhã vườn quỳnh

Trường an công tử thích tình vui say

Trong khi vui nước có hay

Thêm đàn thêm rượu, thêm đầy vách thơ

 

Written by

Avatar of mod

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site